1.Co to są tlenki?Podaj wzory następujących tlenków:
a)Tlenek glinu
b)tlenek sodu
c)tlenek węgla II

2.Nazwij podane związki chemiczne.Wybierz z nich te,które dysocjują w roztworze wodnym i napisz równania ich dysocjacji:
a)NaOH
b)K2SO4
c)No2
d)MgCL2
e)Fe2S3

3.Podaj wzory następujących związków:
a)kwas siarkowy(IV)
b)fosforan glinu
c)azotan miedzi(II)
d)tlenek niklu (IV)
e)bromek sodu

4.Dokończ równania reakcji:
a)K+O2 ---->
b)Fe(OH)3 +HCL--->
c)Na2O+H3PO4--->
d)CO2+H2O---->

5.Do probówki z bezbarwną ciecz dodano kilka kropli fenoloftaleiny.Roztwór nie zmienił zabarwienie.Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tej obserwacji?Co mogło być w tej probówce?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:39:39+01:00
1.
tleneki są to nieorganiczne związki chemiczne zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego.

a)Al2O3
b)Na2O
c)CO

2.
a)NaOH- wodorotlenek sodu
Na+ +OH-
b)K2SO4- siarczan potasu
2K+ + (SO4)2-
c)No2 - tlenek azotu
nie dysocjuje
d)MgCL2 -chlorek magnezu
Mg2+ + 2Cl-
e)Fe2S3-siarczek zelaza
2Fe3+ + 3S2-

3.
a)H2SO3
b)AlPO4
c)Cu(NO3)2
d)NiO2
e)NaBr

4
a)4K+O2 ---->2K2O
b)Fe(OH)3 +3HCL---> FeCl3 + 3H2O
c)3Na2O+2H3PO4---> 2Na3PO4 + 3H2O
d)CO2+H2O---->H2CO3

a tego ostatniego to niestety nie mam pojecia


2 3 2