oblicz :
* (a+3)² + (a-5)² - 2(a-2)(a+2)
*x(z-4) + y(z-4)
* (4x-y)² - 2(2x+2)(4x+2) dla x=3 , y= -2
* o ile zwięszy się pole kwadratu o boku x cm , jeżeli każdy jego bok zwięszymy o 6 cm ?
* y² - (y-3)² = 3
*Iloczyn dwóch liczb różniących się o 3 jest równy kwadratowi większej z tych liczb . Jakie to liczby ? a. 0 i 3 , b. -3 i 0 , c. -2 i 1 , d. -1 i 2 ?
*prostokąt o polu P ma boki długości a i a+ b . Które rozwiązanie jest prawidłowe ?
A. b=P:(a-b)
B. b= ( a²-P):a
C. b= (P-a²):a
D. b= (P-b):a ?

prosiła bym o numeracje zadań i obliczenia ;) dziękuje ;*

2

Odpowiedzi

2010-01-10T14:56:17+01:00
* (a+3)² + (a-5)² - 2(a-2)(a+2)=a²+6a+9+a²-10a+25-2a²+8=-4a+42
*x(z-4) + y(z-4)=xz-4x+zy-4y
* (4x-y)² - 2(2x+2)(4x+2) dla x=3 , y= -2
16x²-8xy+y²-2*(8x²+4x+8x+4)=16x²-8xy+y²-16x²-8x-16x-8=y²-8xy-24x-8
y²-8xy-24x-8=(-2)²-8*(3)*(-2)-24*3-8=4+48-72=-20
* y² - (y-3)² = 3
y²-y²+6y-9=3
6y=12
y=2
* o ile zwięszy się pole kwadratu o boku x cm , jeżeli każdy jego bok zwięszymy o 6 cm ?
P=x² czyli P=(x+6)²=x²+36+12x
*Iloczyn dwóch liczb różniących się o 3 jest równy kwadratowi większej z tych liczb . Jakie to liczby ? a. 0 i 3 , b. -3 i 0 , c. -2 i 1 , d. -1 i 2 ?
odp c
*prostokąt o polu P ma boki długości a i a+ b . Które rozwiązanie jest prawidłowe ?
A. b=P:(a-b)
B. b= ( a²-P):a
C. b= (P-a²):a
D. b= (P-b):a ?
c
2010-01-10T15:06:32+01:00
1**a²+a+9+a²-10a+25-2a²+8=-4a+24

2**(x+y)(z-4)=xz-4x+zy-4y

3**16x²-8xy+y²-2(8x²+4x+8x+4)=-8×3×(-2)+4-24×3×(-8)=-12

4**P=(a+6)²=a²+12a+36

5** y²-(y²-6y+9)=3
y²-y²+6y+9=3
6y=-6÷6
y=-1


6**c

7**c