Rozwiąż równanie. a) -5x=3=7x+8
Zapisz : a)sumę trzech liczb: a,połowy liczby a i liczby 3, b)iloczyn dwóch liczb: liczby większej o 5 od liczby b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b, c)sumę trzech liczb:liczby c,liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razzy mniejszej od kwadratu liczby c, d)iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y. e)kwadrat sumy e i 7.

1

Odpowiedzi

2009-09-24T12:31:04+02:00
Rozwiąż równanie. -5x-3=7x+8
-5x-7x=8+3
-12x=11/:(-12)
x=-11/12

Zapisz : a)sumę trzech liczb: a,połowy liczby a i liczby 3,
a+ 1/2a +3
b)iloczyn dwóch liczb: liczby większej o 5 od liczby b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b,
(b+5)(b-5)
c)sumę trzech liczb:liczby c,liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razzy mniejszej od kwadratu liczby c
c + (c+10)+c^2/10
d)iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y.
x:(x-7)
e)kwadrat sumy e i 7.
(e+7)^2