Odpowiedzi

2010-01-10T15:03:42+01:00
Dla jakich wartości parametru m proste będące wykresami funkcji o równaniach : y=(¼m-1)x+6 i y=¾x-11 są równoległe?

y=(¼m-1)x+6
y=1/4mx-x+6

funkcje są równoległe gdy ich współczynniki kierunkowe są takie same

1/4mx-x=3/4x
1/4mx=7/4x
1/4m=7/4
m=7

spr. 1/4*7-1=7/4-1=3/4

Dla m=7 funkcje te są równoległe.