Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-10T15:11:02+01:00
PΔ - Pole trójkąta
Pk - pole kwadratu
a - długość podstawy trójkąta
h wysokość trójkąta
b - długość boku kwadratu
b = 1,5 dm = 15 cm
Pk = b²
Pk = 15² = 225 cm²
PΔ = ⅓*Pk
PΔ = ⅓*225 = 75 cm²
a = 90 mm = 9 cm
PΔ = ½ah
½*9*h = 75 /*½
9h = 150 /:9
h = 150/9 = 50/3 = 16⅔ cm

Odp. Długość wysokości wynosi 16⅔ cm.
20 4 20