Dlaczego Persowie zaatakowali Greków w V wieku p.n.e.
Co ułatwiło MAcedonii podbój Grecji
Jakie były losy królestwa Aleksandra Macedońskiego po jego śmierci?
każde 2-3 linijki

Połacz kolejno obszary jakie podbijał Aleksander MAcedoński w trakcie wyprawy rozpoczętej w 334 r. p n. e. z tych na dole chyba nie wszystkie

Syria Italia Egipt Hiszpania Azja Mniejsza Galia Mezepotamia Indie Palestyna Chiny Persja Arabia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T13:53:23+01:00
Persowie zaatakowali Greków, ponieważ Grecy chcieli pomóc Persom w powsianiu w Milecie(499r pne)
Filip II udoskonalił armię. Wyposażył macedońską falangę w bardzo długie włócznie, umożliwiające jednoczesną walkę żołnierzom z kilku pierwszych szeregów. Oddziały piechoty zostały wsparte ciężkozbrojną konnicą. W armii znalazły sie też urządzenia oblężnicze do zdobywania miast.- wprowadzenie nowej broni ułatwiło im podbój Grecji.
Po jego śmierci przez prawie 50 lat toczyły się walki o zdobyte przez niego imperium. Ostatecznie rozpadło się ono na trzy części:
1. Macedonia z Grecją
2. Północna Syria, Azja Mniejsza i Mezopotamia
3. Egipt
49 3 49