Zad 1
Spośród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka
chemicznego.Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.
56 40 74 54 67 187 58 44 50 185 66 42 70 64 52
E E E E E E E E E E E E E E E
26 20 32 24 30 75 26 20 24 75 30 20 32 30 24

76 54 68
E E E
32 26 30

1

Odpowiedzi

2013-01-02T19:03:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Żelazo-Fe: 56/26E, 54/26E, 58/26E
Wapń-Ca: 40/20E, 42/20E, 44/20E
Chrom-Cr: 54/24E, 50/24E, 52/24E
Cynk-Zn: 67/30E, 66/30E, 64/30E, 68/30E
German-Ge: 74/32E, 70/32E, 76/32E
Ren-Re: 187/75E, 185/75E

8 4 8