1. Dźwięk w powietrzu w jednej sekundzie przebywa drogę 340 m. Wiedząc, że przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu, oblicz, po jakim czasie dźwięk dzwonu Zygmunta na Wawelu dotrze na kopiec Kościuszki oddalony od Wawelu o 3.06 km.

2. W stalowych szynach kolejowych dźwięk w jednej sekundzie przebywa drogę 5800 m.
- Oblicz czas, po jakim usłyszymy dźwięk wydawany przez pociąg odległy o 2.9 km, jeśli przyłożylibyśmy ucho do szyny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:38:05+01:00
Zad 1
Dane:
V = 340m/s
S = 3,06 km = 3060 m
Rozw.:
V = S/t
z tego liczymy t
t = S/V = 3060 m / 340 [m/s] = 9s

Zad2
Dane:
V = 5800m/s
S = 2,9 km = 2900 m
Rozw.
t = S/V = 2900 m / 5800 [m/s] = 0,5 s