1. Liczba (√2-√3)² - (2√3 + √2)² jest równa A.-5; B.-11; C.-3(2√6+3) D.-5+2√6 ?

2.Liczbę a zwiększono o 17% otrzymano zatem A. a+14 B. 0.17a C. 1.17a D.170a ?

3.Wskaż liczby całkowite które należą do zbioru A. (-∞;2>∧(1;5) B.<-2;3)∨(3;5> C.(-5;7)/<0;+∞)

4. W prasie hydraulicznej z 250 kg nasion oleistych można wycisnąć około 85 kg oleju. Pozostałe odpady zawierją jeszcze 6% tłuszczu. oblicz ile kilogramów tłuszczu pozostaje w odpadach ?

5.w regatach American's Cup popularnie zwanych regatami 12-metrowców,startowały jachty zbudowane tak,aby ich wymiary spełniły warunek L+2D-F+√A ÷ 2.37= 12 gdzie L- długość jachtu w metrach D-Róznica miedzy obwodem zewnetrznym a wewnetrznym kadluba jachtu w metrach F- Wysokość pokładu nad powierzchnią wody w metrach A-powierzchnia żegla w metrach kwadratowych. Jaka powinna byc powierzchnia żagla jeśli pozostałe wielkości wynoszą L=16.6m D=0.2m i F=1.26m ?

Proszę o rozwiazanie tych zadań z rozwiązywaniami :)

2

Odpowiedzi

2010-01-10T15:19:13+01:00
1.
(√2-√3)²-(2√3+√2)²=2-2√6+3-12-4√6-2=-6√6-9=-3(2√6+3)
Odp. C
2.
1,17a
4.
250-85=165
165*6%=9,9
Odp. w odPadach powstaje 9,9kg tłuszczu.
5.
L+2D-F+√A:2,37=12
16,6+2*0,2-1,26+√A:2,37=12
15,74+√A:2,37=12 /*2,37
37,3038+√A=28,44
√A=8,8638
A=2,97
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:24:00+01:00
1. (2-2√6+3)-(12+4√6+2)=2-2√6+3-12-4√6-2=-6√6-9=-3(2√6+3)
2.c a=100% wiec jezeli liczbe a zwiekszono o 17% to dodano i otrzymujemy 1.17a
3.
4. x-kg oleju w odpadach
x stanowi 6%
85stanowi 94%
x= 6×85÷94
x=5.4
5.
3 3 3