Pomóżcie !!!!! błagam

Zad 8 .
Masa protonu wynosi ok 1,7*10-²⁷,a masa elektronu 9,1 * 10-³¹ . Ile razy proton jest cięższy od elektronu ?

Zad 11/ Oblicz a+b i a-b ,wynik zapisz w notacji wykładniczej

a) 3,7 * 10⁵ b) 1,2*10¹³ c) a= 7,875 * 10³
b= 5,2*10⁴ b= 9,8*10¹² b= 5*10-²

1

Odpowiedzi

2009-09-25T20:44:01+02:00
Mogę pomóc jedynie w tym pierwszym bo 2 nie rozumiem.

1,7 * 10⁻²⁷/ 9,1 * 10⁻³¹ = 1,7/9,1 * 10⁴ ≈ 0,1868 * 10⁴=1868

Proton jest cięższy od elektronu ok 1968 razy.
1 3 1