Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T15:25:26+01:00
10(y+2)+3(x-5)=x-5
25(y+2)+3(x-5)=-10

10y+20+3x-15+5=x
25y+50+3x-15=-10

10y+2x=-10 /*3
25y+3x=-45 /*(-2)

30y+6x=-30
-50y-6x=90

30y+6x-6x-50y=90-30
-20y=60

y=3
10*3+2x=-10

y=3
30+2x=-10

y=3
2x=-40

y=3
x=-20
2010-01-10T15:27:47+01:00
10y+20+3x-15=x-5
25y+50+3x-15=-10
10y+3x-x=-5+15-20
10y+2x=-10
25y+3x=-10+15-5
10y+2x=-10/*3
25y+3x=0/*-2
30y+6x-30
-50x-6x=0
20y=-30//-20
y=1,5

z rownania (10obliczam x
10y+2x=-10
10*1,5+2x=-10
15+2x=-10
2x=-10-15
2x=-25//2
x=12,5