Proszę o przetłumaczenie zdań na j. angielski. To bardzo ważne. ;)

1. Kiedy brałem prysznic ktoś zapukał do drzwi.
2.Dzieci bawiły się w ogrodzie kiedy zaczęło padać.
3. Wczoraj od 3 do 5 po południu czytałem książkę.
4. Padało i wiał wiatr.
5. Kiedy szedłem do szkoły spotkałem mojego kolegę.
6. Podczas gdy odrabiałem lekcje mój brat mył samochód.
7. Jessica czytala gazete kiedy wybuchl pozar.
8. Kiedy go zobaczylismy stal przy samochodzie.
9. Wczoraj o 5 po poludniu bylismy nad woda.
10. Pracowala gdy zadzwonil telefon.
11. Co robily wczoraj po poludniu?
12. Spalem gdy ktos ukradl moj komputer.
13. Kiedy Sara gotowala w kuchni,Laura i Ben robili zakupy.
14. Kiedy ja zobaczylem,byla ubrana w dluga czarna suknie.

Z góry bardzo dziękuję. :)

3

Odpowiedzi

2010-01-10T15:17:01+01:00
1. when I had a shower somebody knocked at the door. 2. children played in the garden when it started being falling down. 3. yesterday from 3 to 5 in the afternoon I read the book. 4. it rained and a wind blew. 5. when I went to the school I met my friend. 6. while I did my homework my brother washed the car. 7. Jessica read the newspaper when a fire broke out. 8. when we saw him steel by the car. 9. yesterday about 5 in the afternoon we were above water. 10. she worked when a phone rang. 11. what did do yesterday afternoon? 12. I slept when somebody stole my computer. 13. when Sara cooked in the kitchen, Laura and Ben did the shopping. 14. when I saw, bylł dressed into long black dresses.
2010-01-10T15:23:03+01:00
1.I took a shower when someone knocked on the door.
2. Children were playing in the garden when it started to rain.
3. Sunday from 3 to 5 pm I read a book.
4. It was raining and the wind blew.
5. When I went to school I met my colleague.
6. While the lessons odrabiałem my brother a car wash.
7. Jessica reading a newspaper when the fire broke out.
8. When he saw the steel in the car.
9. Yesterday afternoon we were 5 over the water.
10. Worked when the phone rang.
11. What they did yesterday afternoon?
12. I slept when someone stole my computer.
13. When Sarah was cooking in the kitchen, Laura and Ben were doing shopping.
14. When I saw her, was dressed in long black dresses.
2010-01-10T15:29:48+01:00
1. When I had a shower somebody knocked at the door.
2. Children played in the garden when it started raining.
3. I read a book for three to five o'clock yesterday.
4. It rained and a wind blew.
5. When I walked to school I met my friend.
6. While I did my homework, my brother washed a car.
7. Jessica read newspaper when a fire broke out.
8. When we saw him, he stayed by the car.
9. At 5 o'clock in the afternoon we were by the water yesterday.
10. She worked when phone rang.
11. What did they do yesterday afternoon?
12. I slept when somebody stole my computer.
13. When Sarah cooked in the kitchen, Laura and Ben shopping.
14. When I saw her, she was dressed in the long black dress.