Odpowiedzi

2010-01-10T15:17:37+01:00
PROTISTY

Pierwotniaki:
1. Udział w oczyszczaniu wód.
2. Powodują choroby (np. świdrowiec gambijski powoduje śpiączkę afrykańską, ameba - czerwonkę)
3. Są pokarmem zwierząt.
4. Tworzą pokłady skał wapiennych (otwornice)

Glony:
1. Regulują dostęp światła słonecznego dla organizmów wodnych
2. Uczestniczą w procesach tworzenia i rozpadu skał,
3. Biorą udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie np. węgla i tlenu,
4. Są ważnym składnikiem planktonu.
5. Wzbogacając zbiorniki wodne w tlen wykorzystywany przez zwierzęta stanowią dużą część fotosyntezujących organizmów. Gdyby nagle przestały istnieć w ciągu 25 lat przybyłoby dwukrotnie dwutlenku węgla, co spowodowałoby totalną katastrofę ekologiczną.
6. Są stosowane w medycynie.
1 5 1