Odpowiedzcie na te pytania a,b,c czy d lub wpiszcie wyraz w miejsce kropek.
1.Opisuje zawartość danej strony:
a)język java, b) język C, c)język html, d)język http.

2.Uzupełnij zdane Język HTML to język ...... służący do opisu
zawartości danej strony.( trzeba wpisać słowo).

3.Znacznik rozpoczynający treść strony to:
a)<head>, b)<img>,c)<center>,d)<body>.

4.Znacznik wstawiający grafikę to:
a)img, b)a, c)table, d)b.

5.Uzupełnij wiersz wpis definiujący tabelę <....... width = '800' border = '0' align = 'center'> ( w miejsce kropek trzeba wpisać słowo).

6.Umożliwia tzw. nawigację strony - przełączenie do innej strony: a)tabela, b)adres, c)hiperłącze, d)język html.

7.Znacznik rozpoczynający hiperłącze to: (napisać słowo).

8.Aby grafika mogła być widoczna na stronie podajemy:
a)tylko nazwę pliku, b)tylko rozszerzenie, c)ścieżkę dostępu, d) nazwę pliku oraz jego rozszerzenie.

9.Atrybut ustalający szerokość tabeli to: (5 liter, pierwsza litera to w).

10.Znacznik definiujący nagłówek strony to:
a)head, b)body, c)table, d)img .

11.Znacznik <tr> rozpoczyna ........ : (słowo na 6 liter, pierwsza to w).

12.Po znaczniku img piszemy:
a)href, b)src, c)alt, d)bgcolor .

13.Po znaczniku a wstawiamy hiperłącze piszemy ...... ( słowo na 4 litery) .

14. Tło strony internetowej wpisujemy po wyrazie:
a)border=, b)alt=, c)text=, d)bgcolor= .

15.Znak / postawiony przed literą znacznika, np. <a href = 'http://www.onet.pl>strona onetu</a> ....... zakres działania znacznika (słowo na 6 liter, pierwsza litera to k).

3

Odpowiedzi

2010-01-10T15:26:21+01:00
1. html
2. hipertekstowy
3. <body>
4. <img>
5. table
6. hiperłacze
7. <a>
8. d)
9. width
10. <head>
11. wiersz
12. src
13. href
14. bgcolor=
15. kończy
2010-01-10T15:26:40+01:00
1.b
2.programowania
3.a
4.a
5.table
6. c
7.a href
8. d
9.width
10.a
11. wiersz tabeli
12.b
13. href
14.d
15. koniec
2010-01-10T17:14:55+01:00
1. html
2. ...wykorzystujący hipertekst...
3. <body>
4. <img src='adres'> lub <img> </img>
5. ...table...
6. hiperłącze - link
7. <a> np. <a href='www.zadane.pl'>
8. nazwę pliku oraz jego rozszerzenie
9. width
10. <head>
11. wiersz
12. src - czyli source
13. href
14. bgcolor= ale można też plik wstawić*.
15. kończy

*
<style type="text/css">
body {
background: transparent url(ADRES) top left repeat-y;
}
</style>