Zadanie 1.
Możesz zainwestować 15000zł w dwa fundusze inwestycyjne. jeden jest bardziej ryzykowny ale daje duże oprocentowanie 25%. Drugi zaś daje gwarancje, ale niższa stopę procentowa 18 %. jaka część kapitału powinniśmy zainwestować w każdy z funduszy aby uzyskać 20% stopę zysku

Zadanie 2.
Ustal stan książeczek oszczędnościowych po 5 latach, jeśli na początku wpłacono 1000 zł, a po 3 latach wypłacono 500 zł. Obowiązuje kap. roczna przy oprocentowaniu rocznym 20 %

1

Odpowiedzi

2010-01-11T03:17:54+01:00
Ad 1.
x: ułamek kapitału inwestowany w bezpieczny fundusz, 1-x: ułamek kapitału inwestowany w fundusz mniej bezpieczny

20=18x+25(1-x)
20=18x+25-25x
7x=5
x=5/7

1-x=2/7

Odp. W Fundusz Bezpieczny należy zainwestować 5/7 kapitału tj. 10714.20 zł, a w Fundusz Mniej Bezpieczny 2/7 tj. 4285,71 zł

Ad. 2 Wkład w t0: 1000 zł, w t3 wypłacono 500 zł
Wzór: Kt=K0*(1+r)do potęgi t

K5=1000*(1+0,2)⁵=2488,32

Teraz odejmujemy to 500 zł, które wypłacono dwa lata przed umorzeniem lokaty
K2=500*(1+0,2)²=720

Wartość lokaty podczas umorzenia wynosiła K5-K2=1768,32