Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:19:41+01:00
Życie w zgodzie z Bogiem nie zależy od czasów w jakich żyjemy, ale od naszej wiary. Oczywiście, kiedyś było więcej ludzi wierzących i praktykujących. Jeżeli jednak człowiek kocha Boga, będzie w tym trwał bez znaczenia na czas w jakim żyje. Świętość to czystość serca i bezgraniczna miłość do Pana. Jeżeli zatem chcemy oddać całe swoje życie Bogu, poświęcić mu wszystko i w nim położyć całą nadzieję na życie wieczne oraz oglądanie jego chwały, to możemy się o to starać zarówno w chwili obecnej - XXI wieku - jak i mogli się o to starać nasi przodkowie. Stawiając sobie za wzór świętych uznanych przez Kościół, wiemy, jak mamy postępować aby się do nich upodobnić. Warto zagłębić się w lekturę biografii świętych przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania i wybrać tego świętego, którego chcemy naśladować. Naszym zadaniem jest dążenie do świętości niezależnie od czasów, w których żyjemy. Jan Paweł II, nasz wielki rodak i papież, w swoich czasach, które nie różniły się w zbyt dużym stopniu od dnia dzisiejszego, potrafił wprowadzać pokój, kochał Boga i bliźnich. Możemy stawiać go sobie śmiało za autorytet. Trwa jego proces beatyfikacyjny, w któtce będzie świętym. Niezwykle pobożna siostra Faustyna Kowalska, Matka Teresa z Kalkuty czy inni dowolni święci mogą być dla nas wzorem życia z Bogiem i dla Boga. Pomyślmy, jak - oprócz próby naśladowania świętych - możemy budować własną drogę do ich grona. Modlitwa, sakramenty, pokorna postawa wobec Boga, jego bezgraniczne uwielbienie, bezwzględne wystrzeganie się grzechu, serce dla ludzi. Jak mówi powiedzienie, nikt nie jest idealny, ale każdy powinien dążyć do idealności. Zatem osiągnięcie świętości, moim zdaniem, jest w naszych czasach jak najbardziej możliwe.
1 5 1