Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:46:40+01:00
1wyjasnij dezatywacje warzyw owoców i wody

- dezaktywację (skażenia środkami promieniotwórczymi) - usuwanie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze przez służby DDD ( Deratyzacja Dezynfekcja Dezynsekcja),np.:
-osadzanie płynów,

-usuwanie z tłuszczów utwardzonych górnej warstwy
- Owoce i warzywa trwałe trzymamy w skrzyniach drewnianych wyłożonych papierem pergaminowym.
- Wodę zabezpieczamy w kanistrach, przykrytych wannach, beczkach a nawet cysternach.
- Gdy produkty wymagają niskiej temperatury może nastąpić przerwa w dostawie prądu. Zabezpieczone produkty należy gromadzić w jednym uszczelnionym pomieszczeniu usytuowanym na środku mieszkania.
- Zabezpieczenia wymagają także studnie i ujęcia wodne. Studnie obudowuje się szczelnymi daszkami o śr. większej od obw. studni o ok. 50 cm, a dookoła utwardza się powierzchnię w promieniu 2m np. za pomocą gliny czy cementu.
- Ogólna zasada postępowania ze skażoną chemicznie lub zakażoną biologicznie żywnością i wodą jest taka: żywność i wodę, które znajdowały się w rejonie skażenia należy traktować, jako podejrzane o skażenie lub zakażenie.
- Jeżeli były przechowywane w nieszczelnych opakowaniach, a tym bardziej, jeżeli są widoczne skażenia (np. warstwa pyłu promieniotwórczego lub krople środków toksycznych) – nie można ich używać bez uprzedniego skontrolowania przez laboratoria radiologiczne i biologiczne.
- Warunkiem umożliwiającym spożywanie zabezpieczonej skażonej żywności i wody jest uprzednie odkażenie, dezaktywacja i dezynfekcja.

2 wyjasnij odkarzenie produktów zywnosciowyh i wody

- odkażanie( skażenia środków trujących), np. wody przez:
-filtrację,
-chlorkowanie (utlenianie środka trującego),
-użycie Ca(OH)2,
-gotowanie przez 1,5-2 godz..
c) dezynfekcję (zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi).


3 wyjasnij dezaktywacje produktów zywnosciowyh i wody

- (skrzenia promieniotwórcze) z opakowań metalowych i szklanych usuwamy pył radioaktywny zmywając roztworem dezaktywującym, wodą, środkami myjącymi.
- Gdy opakowanie jest uszkodzone odstawiamy do momentu kiedy nastąpi samoistny sposób dezaktywacji.
- Z opakowan wielowarstwowych zdejmujemy wierzchnie warstwy, owoce myjemy kilka krotne, z np. kapusty usuwamy wierzchnie warstwy, płyny odstawiamy do momentu osadzenia się na dnie pyłu po czym przelewamy do nieskażonego naczynia, opakowania tłuszczów tw. zmywamy i ścinamy wierzchnia warstwę (ok. 0,5 cm) i przekładamy do nieskażonego naczynia.
- Z prod. sypkich usuwamy pył z zewnątrz, zanurzamy całe opakowania w wodzie, następnie przesypujemy suchą czyli czystą warstwę do naczynia , kontrola dozymetryczna.
- W skażonej wodzie (1l) rozpuszczamy (100g gliny) po upływie doby zlewamy do czystego naczynia (bez osadu), następnie filtrujemy przez 40cm warstwę węgla drzewnego bądź pasku, koksu (ten sposób to sedymentacja). (skażenia BST i TSP) kontrola dozymetryczna, myjemy zamknięte opakowania po czym zdejmujemy wierzchnia warstwę opakowania i produktu, produkty o trwałej konsystencji zmywamy pod bieżącą wodą.
- Żywność skażoną iperytem, tabunem, somanem należy zniszczyć. Przy prod. sypkich postępujemy jak przy skażeniu promieniotwórczym, prod. skażone parami wietrzymy albo gotujemy, mięso i tłuszcze gotujemy przez 4h w 4 objętościach wody, wodę filtrujemy przez węgiel aktywowany z wodorotlenkiem żelaza lub miedzi, można gotować przez 2h (dezynfekcja żywności) opakowania dezynfekujemy roztworem siarczanu amonowego lub wapna chlorowanego, opakowania metalowe gotujemy w 3% roztworze sody 1h, żywność można podać procesowi naświetlania promieniami ultrafioletowymi lub gotowania, mięso i ryby gotujemy 2h, tłuszcze przesmażamy 1h, wodę gotujemy 2h, nie spożywamy chleba, mąki, sucharów itp.
- Nigdy nie używamy formaliny, kwasu karbolowego, lizolu, wapna chlorowanego a jedynie do odkażania opakowań

ze strony http://zadane.pl/wypracowanie/Ochrona_ywno_ci_wody_paszy_p_odow_rolnych_oraz_zwierz_t_przed_ska_eniami_i_zaka_eniami-626
1 5 1