Narysuj wzory strukturalne i nazwij wypisane poniżej związki chemiczne, pamiętając, że tlen jest zawsze dwuwartościowy. W przypadku wątpliwości skorzystaj z układu okresowego pierwiastków.


O₂, N₂O₃, NH₃, SO₃, N₂, CH₄, CaCl₂, NO

1

Odpowiedzi

2010-01-10T15:47:05+01:00
O2 ( dwuatomowa cząsteczka tlenu)
O=O

N2O3 ( tlenek azotu 3)

N=O
\
O
/
N=O

NH3 ( wodorek azotu/ amoniak)
/ H
N - H
\ H

SO3 ( tlenek siarki 6)
// O
S = O
\ \ O

N2 ( dwuatomowa cząsteczka azotu 3/5 )
N=-N / N==-N

CH4 ( metan/ wodorek węgla)
H
l
H-C-H
l
H

CaCl2 ( chlorek wapnia)
/ Cl
Ca - Cl