Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T15:45:19+01:00
1.
a) iloczyn x i y
(3-√5)*(3+√5)=3²-(√5)²=9-5=4

b) iloraz x i y
(3-√5):(3+√5)=(3-√5)/(3+√5)=
[(3-√5)*(3-√5)]/[(3+√5)(3-√5)]=
[3²-2*3*√5+(√5)²]/[3²-(√5)²]=
[9-6√5+5]/[9-5]=
[14-6√5]/4
14/4 - (6√5)/4 =
7/2 - (3√5)/2 =
3,5 - 1,5√5

c) różnicę kwadratu x i y
x² = (3-√5)²=3²-2*3*√5+(√5)²=9-6√5+5=14-6√5
y²= (3+√5)² = 3²+2*3*√5+(√5)²=9+6√5+5=14+6√5

x²-y²=(14-6√5)-(14+6√5)=14-6√5-14-6√5=-12√5

2.
A = <-7,5) B = (-∞,3)

Suma A U B = (-∞ , 5 )
Różnica A\B = <3, 5)
Różnica B\A = (-∞, -7)
Część wspólna (iloczyn) AnB = <-7, 3)

3.

a) |x+6|=3
x+6 = 3 lub -(x+6)=3
x=3-6 lub -x-6=3
x=-3 lub -x = 3+6
x=-3 lub -x = 9 /:(-1)
x=-3 lub x = -9

b) |7-2x|=1
7-2x=1 lub -(7-2x)=1
-2x=1-7 lub -7+2x=1
-2x=-6 /:(-2) lub 2x=1+7
x=3 lub 2x=8 /:2
x=3 lub x=4