Odpowiedzi

2009-09-23T19:42:36+02:00
Rewolucja Meiji (1868–1912) - okres rządów cesarza Mutsuhito. Obalenie szogunatu i początek modernizacji Japonii na wzór europejski. Rewolucją Meiji bywa nazywany też okres od lat 40. XIX wieku (wzrost dążeń do obalenia szogunatu) do 1877 roku (względna stabilizacja nowych stosunków). W 1871 roku nastąpiła ostateczna likwidacja podziału państwa na księstwa, centrałny charakter rządów umożliwił zakładanie przedsiębiorstw państwowych. W latach 1871–73 założono poczty, zorganizowano szkolnictwo, otwarto pierwszą kolej żelazną, wprowadzono nowoczesne monety, powszechny obowiązek służby wojskowej i kalendarz gregoriański. W 1889 roku powstała konstytucja, w 1890 roku otwarto pierwszy w Japonii parlament i zaczęły powstawać partie polityczne. Najwybitniejsi inicjatorzy rewolucji Meiji: Okubo Toshimichi, Itagaki Taisuke, Kido Takayoshi, Saigo Takamori, Okuma Shigenobu, Ito Hirobumi, Inoue Kaoru.

7 3 7