Odpowiedzi

2010-01-10T15:50:56+01:00
Nieposłuszeństwo cezara wobec senatu 49r.p.n.e wyprawa cezara
wraz ze swoimi legionami z którymi walczył w gali
2010-01-10T15:57:22+01:00
Upadek republiki spowodowany był brakiem reform ustrojowych,ogromnymi rozmiarami Państwa,walkami pomiędzy ugrupowaniami popularów i optymarów, oraz przez powstanie ploretariatu(bezrolnej grupy społecznej nie posiadającej nic prócz potomstwa)