Odpowiedzi

2009-09-26T11:34:47+02:00
Analiza:
Budowa wiersza:Poeta zastosował wiersz wolny. Brak w utworze znaków interpunkcyjnych, rymów. Tren Fortynbras to przykład wiersza zdaniowego: niemal każdy wiersz pokrywa się z długością zdania pojedynczego. Taka struktura wiersza tekstu nadaje wypowiedzi bohatera spokojny, rzeczowy ton.
Ukształtowanie tekstu może być wyrazem stosunku poety do bohatera, sprawia że racje Fortynbrasa są trudne do zakwestionowania. Forma językowa wiersza przypomina prozę.
środki stylistyczne:
-epitety metaforyczne kryształowe pojęcia, ludzka glina, efektowny sztych, śmierć bohaterska
-kolokwializmy "porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną"
" wziąść miasto za gardło i wstrząsnąć nim"
"projekt kanalizacji" "dekret w sprawie"
- porównania "(...) o twoich dłoniach (...) kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda"
- metafory "widzisz tyle co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach"

INTERPRETACJA
Tematem tego wiersza są dwie przeciwstawne postawy. Hamlet idealista, romantyk, człowiek idei, uwikłany w skomplikowane dylematy moralne. Fortynbas- żołnierz zwycięzca, fachowiec, człowiek praktyczny, świadomy celu jakim jest sprawowanie władzy- to człowiek czynu który przemocą udowodnił że racja jest po jego stronie.
4 4 4