Z urny, w której są trzy kule ponumerowane: 12,13,14, losujemy bez zwracania dwie kule. Które z poniższych zdarzeń jest zdarzeniem pewnym, a które niemożliwym:
A-dwie z wylosowanych liczb są nieparzyste
B-suma wylosowanych liczb nie jest liczbą pierwszą
C-suma wylosowanych liczb jest równa co najwyżej 24
D-jedna z wylosowanych licz jest parzysta?

1

Odpowiedzi

2009-09-23T18:06:45+02:00
A - niemożliwe
B - pewne
C - niemożliwe
D - pewne