Odpowiedzi

2009-04-04T22:04:38+02:00
Kamien na wyskokosci h=50 posiada energir kinetyczna Ek oraz energie potencjalna Ep, natomiast przy powierzchni ziemi posiada tylko energir kinetyczna Ek'. Korzystamy z zasady zachowania energii
Ek +Ep=Ek'
mv₁²/2 + mgh = mv₂²/2
v₁² + 2gh = v₂²
v₂ = √(v₁² + 2gh)
v₂ = √(10² + 2 ×10 × 50)
v₂ = √1100
v₂ = 33.17

v=v₀ +gt
gt=v-v₀
t=v-v₀/g
t= 33.17- 10/10
t= 2.317s


1 5 1