Oszacuj wartości wyrażenie , zaokrąglając liczby do rzędu jedności , a następnie oblicz dokładną wartośc wyrażenie i porównaj , który z otrzymanych wyników , oszacowany czy dokładny , jest większy.
a) (2,2-1⅔)×10
b) (4⅔+3,5)×(1,5+4¹/₁₄)
c) 6¹/₃+4,5×10
d) (3,2+7¹/₃+4¹/₆)÷2
h) (4,6-2½)÷(4³/₅+2,5)
Pilne na jutro !
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;*

1

Odpowiedzi

2009-09-26T16:04:32+02:00
A) (2,2-1⅔)×10
(2,2-1,6)*10=6
(22/10-5/3)*10=(66/30-50/30)*10=16/30*10=160/30=5 1/3

b) (4⅔+3,5)×(1,5+4¹/₁₄)
(4,6+3,5)*(1,5+4,07)=8,1*5,57=45,117
(46/10+70/10)*(15/10+57/14) = 116/10*(105/70+285/70) = 116/10*390/70 = 64,63

c) 6¹/₃+4,5×10
6,3+45=51,3
6,33+45=51,3(3)

d) (3,2+7¹/₃+4¹/₆)÷2
(3,2+7,3+4,2):2=14,7:2=7,35
(32/10+22/3+25/6):2 = (96/30+220/30+125/30):2 = 441/30:2=14,7:2=7,35

h) (4,6-2½)÷(4³/₅+2,5)
(4,6-2,5):(4,6+2,5)=2,1:7,1=21/71
42 3 42