Przekształć zdania tak aby zawierały czasowniki w stronie biernej gdzie jest to możliwe :

- nowe stroje błyszczały w słońcu
- publiczność zachęcała zawodników do gry
- szukający rzucił się w pogoń za złotym zniczem
- rozgrywka trwała 2 godziny
- mecz rozpoczęto punktualnie
- obrońcy pilnowali słupków bramkowych
- pałkarze chronili zawodników przed tłuczkami
- ścigającym udało się zdobyć wiele punktów
-----------------------------------------------------------------------------
Przekształć podane wypowiedzenia na zdania konstrukcji biernej tak, aby uniknąć dwuznaczności :

- zarząd firmy powołał zespół specjalistów
- bazar zastąpił stadion
- działania władz wywołały protesty mieszkańców
- hieny zjadły lwy

1

Odpowiedzi

2009-09-23T18:26:58+02:00
Zad.1
-------------------------
zawodnicy byli zachęcani do gry przez publiczność
-------------------------
-------------------------------
mecz został rozpoczęty punktualnie
słupki bramkowe byli pilnowane przez obrońców
zawodnicy byli chronieni przed tłuczkami przez pałkarzy
-----------------------------------

Zad. 2
zespół specjalistów został powołany przez firmę
stadion został zastąpiony bazarem
protesty mieszkańców zostały wywołane przez działalność władz
lwy zostały zjedzone przez lwy

Nie jestem pewna czy te pierwsze dobrze zrobiłam ;\