Odpowiedzi

2010-01-10T16:18:54+01:00
Dekalog zajmuje szczególne miejsce w nauce wielu chrześcijańskich kościołów i jest podstawą głoszonej przez nie moralności. Istnieje pogląd, że Dekalog jest podstawowym elementem Nowego Przymierza, jego wartość i znaczenie podkreślone zostały przez Jezusa Chrystusa w kazaniu na górze, które zawiera esencję jego nauki i jest rozwinięciem 10 przykazań, dotyczy życia i prawa Bożego. Niemniej, wiele wyznań chrześcijańskich uważa Dekalog za część Starego Przymierza i nie uważa, aby obowiązywały one chrześcijan. Często doceniana jest jednak praktyczna ich przydatność, jako wskazówek moralnych.

Aa to takie tylko dopowiedzenie o Dekalogu . : )

Dekalog jest uprzywilejowanym wyrazem prawa naturalnego .
Dar Dekalogu jest udzielony w ramach Przymierza zawartego przez Boga ze swoim ludem. Przykazania Boże otrzymują swoje prawdziwe znaczenie w tym Przymierzu i za jego pośrednictwem .
Dekalog stanowi organiczna jedność w której każde jego ,,słowo", czyli ,,przykazanie", odsyła do całości . Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem całego Prawa .
Dziesięć Przykazań Bożych wyraża w swojej podstawowej treści poważne zobowiązania. Przykazania te zawierają ponadto powinności, których materia jest sama w sobie lekka .
2010-01-10T16:20:05+01:00
Dekalog jest dla chrześcijan bardzo ważny, jest podstawą kościołów. Dotyczy on życia i prawa Bożego.