Ciało o masie 0,4 kg uzyskało przyspieszenie 2,5 m/s 2.Zakładając, ze prędkość początkowa v0=0,oblicz;a)wartość siły działającej na ciało, b)szybkość ciała po upływie 5 sekund ruchu, c) drogę przebytą w czasie 5 sekund ruchu

2

Odpowiedzi

2009-04-04T22:10:19+02:00
A) F=ma
F=0,4*2,5
F=1N
b)F=ma
F=m*v/t
V=Ft/m
V=1*5/0,4
V=12,5m/s
c)F=m*2s/t²
s=Ft²/m
s=1*25/0,4
s=62,5m
2009-04-04T22:10:53+02:00
M=0.4kg
a=2.5m/s²
v₀=0
a) F=am
F=0.4 * 2.5=1N
b)t=5
v=v₀+at
v=2.5 * 5 =12.5m/s
c)
s=v₀t+at²/2
s=at²/2
s=2.5 * 5²/2
s= 31.25m