82.Uzupełnij zdania:

a) wzór ogólny kwasów monokarboksylowych ma postać C n H........COOH
b) grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór ............ i nazywa się grupą ..........................................
c) wzór sumaryczny kwasu monokarboksylowego o n = 8 to ........................
d) nazwy sumaryczne kwasów tworzymy od ...................... mającego w cząsteczce tyle atomów .............. co ..........................dodając -słowo ................. i końcówkę ....... np. dla n = 8 nazwa kwasu brzmi ......................

84. Przyporządkuj nazwom zwyczajowym kwasów karboksylowych ic nazwy systematyczne:

NAZWY ZWYCZAJOWE:

1. kwas walerianowy
2. kwas mrówkowy
3. kwas propionowy
4. kwas octowy
5. kwas masłowy

NAZWY SYSTEMATYCZNE:

A. kwas metanowy
B. kwas butanowy
C. kwas etanowy
D. kwas pentanowy
E. kwas heptanowy
F. kwas propanowy

85. Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w cząsteczce:

Wzór sumaryczny: ...............................................
Nazwa: ..................................................

86. Oblicz skład procentowy ( procent masowy) pierwiastków w kwasie heptynowym:


87. Napisz nazwę oraz wzory sumaryczny i półstrukturalny alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, pochodzącego od alkanu o masie cząsteczkowej 58u

Nazwa alkocholu: ..........................................
Wzór sumaryczny: .............................................
Wzór półstrukturalny:

Nazwa kwasu: ..............................................
Wzór sumaryczny: .............................................
Wzór półstrukturalny:

90. Uzupełnij schemat:

KWAS METANOWY :

Nazwa zwyczajowa:..............................................
Barwa:................................................
Toksyczność:.....................................
Występowanie:...........................................
Wzór strukturalny:

Zapach:.............................................
Zastosowanie:.........................................................................


Daje naj za te zadania!!!

1

Odpowiedzi

2012-11-05T10:48:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

82.

 a) wzór ogólny kwasów monokarboksylowych ma postać CnH2n+1COOH
 b) grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór R i nazywa się grupą alkilową
 c) wzór sumaryczny kwasu monokarboksylowego o n=8 to C8H17COOH
 d) nazwy sumaryczne kwasów tworzymy od nazwy alkanu, mającego w cząsteczce tyle atomów węgla co węglowodór nasycony dodając -słowo kwas i końcówkę -owy  np. dla n=8 nazwa kwasu brzmi kwas nonanowy

84.  NAZWY ZWYCZAJOWE /  NAZWY SYSTEMATYCZNE  

 1. kwas walerianowy --- D. kwas pentanowy 
 2. kwas mrówkowy --- A. kwas metanowy 
 3. kwas propionowy --- F. kwas propanowy 
 4. kwas octowy --- C. kwas etanowy 
 5. kwas masłowy --- B. kwas butanowy 

85. 
 Wzór sumaryczny: C3H7COOH
 Nazwa: Kwas butanowy


86. Oblicz skład procentowy ( procent masowy) pierwiastków w kwasie heptynowym:
 mC6H9COOH=7*12+10*1u+2*16u=126u

 %C=(84/126)*100%=66,67%
 %H=(10/126)*100%=7,94%
 %O=(32/126)*100%=25,39%

87. 
mCnH2n+2=58u
12n+2n+2=58u
14n=56u
n=4
 Nazwa alkocholu: butanol
 Wzór sumaryczny: C4H9OH
 Wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-CH2-OH


 Nazwa kwasu: kwas butanowy (masłowy)
 Wzór sumaryczny: C3H7COOH
 Wzór półstrukturalny: CH3-CH2-CH2-COOH

90.

KWAS METANOWY :
Nazwa zwyczajowa: kwas mrówkowy
Barwa: bezbarwny
Toksyczność: trucizna
Występowanie: jad mrówek, liście pokrzyw
Wzór strukturalny: H-C=O

.................................I

.................................O-H
Zapach: ostrym, duszący
Zastosowanie: przemysł włókienniczy, produkcja barwników, jako substancja bakteriobójcza

204 4 204