Prosze o pomoc zadanie potrzebne na jutro a ja wogule tego nie kapuje :/ Proszę o rozwiązanie chociaż połowy :)

ZA NAJLEPSZĄ PRZYNAJMNIEJ POŁOWE DAJE NAJ ;D

1.Na mapce zaznaczono połączenia drogowe:
z A do B przez C jest 5,6km
z A do C przez B jest 7,1 km
z B do C przez A jest 6,3km

C


A B <--tak ta mapka miejwiecej wygląda


2.a)Dla jakiej wartości a podany układ równań jest sprzeczny ?

{3x+5y=6
{9x+ay=12

b)Dla jakiej wartości b podany układ równań jest nieoznaczony?

{x+by=2
{2x-6y=4


3.Pan Karol pobrał z bankomatu 320zł. Kwotę tę otrzymał w banknotach o nominałach 50 zł i 10 zł.Obliczył,że gdyby banknotów pięćdziesięciozłotowych było tyle , ile banknotów dziesięciozłotowy , a dziesięciozłotowych tyle ,ile pięćdziesięciozłotowych, to wypłacona kwota byłaby dwukrotnie większa.Ile banknotów każdego rodzaju wydał bankomat panu Karolowi ?

4.Hodowca Karpi i pstrągów przygotował do sprzedaży 500 ryb ,przy czym karbi było 140 więcej niż pstrągów.Hodowca sprzedał 3/4 liczby karpi i 2/3 liczby pstrągów.Ile ryb przygotowanych do sprzedaży pozostało u hodowcy?

5.Pan Marcin kupił 4 akcje Bimu i 3 akcje Bomu, a pan Wojtek kupił w tym samym czasie 3 akcje Bimu i 4 akcje Bomu.Po miesiącu okazało się , że pan Marcin zarobił na swoich akcjach 25 zł, a pan Wojtek 24 zł .Jaki zysk w ciągu tego miesiąca przyniosła jedna akcja Bimu,a jaki jedna akcja Bomu


Jak by co są to zadania z podręcznika Matematyka z plusem dla druguiej klasy i są to zadania 15,17,25,24,26 str 112-114 :)

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:14:46+01:00
1.
x-odległość z A do C |2,4km
y-odl. z C do B |5,6-2,4=3,2km
z-odl. z A do B |6,3-2,4=3,9km
x+y=5,6
x+z=6,3
z+y=7,1 z=7,1-y
{x+y=5,6
{x+7,1-y=6,3

{x+y=5,6
{x-y=-0,8
2x=4,8 |÷2
x=2,4

2.
a)a=12
b)

3.
x-liczba banknotów po 50zł |4
y-liczba banknotów po 10zł |12
50x+10y=320 -1 równanie
10x+50y=640 -2 równanie

{50x+10y=320 |× (-5)
{10x+50y=640

{-250x-50y=-1600
{10x+50y=640
-240x=-960 |÷(-240)
x=4
50×4+10y=320
10y=320-200
10y=120 |÷10
y=12

4.
x-l. pstrągów |180
x+140-l. karpi |180+140=320
x+x+140=500
2x=360 |÷2
x=180

¾×320=240
⅔×180=120
500-240-120=140 - tyle ryb pozostało

5.
x-zysk w ciągu tego miesiąca akcji Bimu |4zł
y-zysk w ciągu tego miesiąca akcji Bomu |3zł

{4x+3y=25 |×(-4)
{3x+4y=24 |×(3)
{-16x-12y=-100
{9x+12y=72
-7x=-28 |÷(-7)
x=4
4×4+3y=25
3y=25-16
3y=9 |÷3
y=3