Rowerzysta poruszał się przez 3 sekundy ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i uzyskał prędkość 5 m/s. Następnie poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym jeszcze przez 4 sekundy. Oblicz drogę, jaką przebył podczas całego ruchu. Przyjmij, że prędkość początkowa wynosiła 0 m/s.


To jest na stronie 106. zad. 4. :spotkania z fizyką" do klasy 1 gimnazjum.

Proszę o rozwiązanie jeszcze na dzisiaj ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T17:44:48+01:00
Trzeba skorzystać z następujących wzorów
1. na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej
s=a*t2/2
2. na przyspieszenie
a=v/t
3. na drogę w ruch jednostajnym
s=V*t
Dane w zadaniu
V=5m/s
t1=3s
t2=4s
Rozwiązanie
Rozpocznijmy od obliczenia przyspieszenia
a=v/t
wstawimy je do wzoru na drogę (1)
s=(v/t)*t2/2 upraszczamy t i otrzymujemy
s=V*t/2
Podstawiamy dane
s=5*3/2
s=7,5 m
Obliczamy drogę w ruchu jednostajnym
s=V*t
s=5*4
s=20 m
Całkowita droga
Sc=s1+s2
Sc=7,5m + 20m
Sc=27,5 m
Odpowiedź
Droga którą przebył wynosiła 27,5m
38 2 38