1 próbówkę zawierająca grudkę sera białego ogrzewano w [płomieniu palnika i zauważono że ser uległ zwęgleniu na tej podstawie można stwierdzić że
a ser zawiera węgiel
b ser reaguje z węglem
c ser jest substancja organiczna
d odp.a i c jest poprawna

2acetylen jest stosowany do cięcia metali i spawania bo
a ma niską temper.spalania
b ma bardzo wysoką temper.spalania
c węglowodorem nienasyconym
d ulega polimeryzacji

3węglowodory są głównymi składnikami
a wszystkich związków organicznych
b gazu ziemnego
c ropy naftowej
d odp. b i c są dobre

4 znając położenie pierwiastka węgla w układzie okresowym, można określić, że:
a) atom węgla ma 6 elektronów, 2 powłoki elektronowe i 4 elektrony walencyjne
b)atom węgla ma 6 elektronów, 4 powłoki elektronowe i 2 elektrony walencyjne
c)atom węgla ma 12 elektronów, 4 powłoki elektronowe i 2 elektrony walencyjne
d)atom węgla ma 12 elektronów, 2 powłoki elektronowe i 4 elektrony walencyjne

proszę o wszystkie i dobre odpowiedzi !!!!!! i nie strzelać!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:36:33+01:00
1d
2b
3d [powinno być a,b,c ale że nie wszysktkie związki org. go zawierają, to dałem d, czyli b i c]
4a
pozdro
1 5 1