Odpowiedzi

2009-03-19T15:00:53+01:00
Giełda jest miejscem gdzie spotykają się sprzedający i kupujący. Generalnie najważniejszą działalnością giełdy jest obsługa transakcji na rynku akcji firm notowanych na giełdzie.

Jak na każdym rynku ktoś musi chcieć sprzedać i ktoś musi chcieć kupić akcje aby doszło do transakcji. Osoba chcąca sprzedać akcje ustala cenę, osoba kupująca zgadza się na tę ofertę lub wybiera inną (tańszą).

Giełda jako instytucja ma za zadanie zapewnić środowisko wyżej opisanej wymiany. Do tego zapewnia bezpieczeństwo transakcji oraz ustala zasady wymiany. Oczywiście nie robi tego sama. W procesie obrotu giełdowego biorą udział również instytucje rządowe kontrolujące zasady oferowania akcji na giełdzie, mające przeciwdziałać manipulacjom kursów itp.

Oprócz rynku akcji na giełdach występują również inne rynki jak np surowce, żywność, kontrakty terminowe itp.

W Polsce jest GPW (giełda papierów wartościowych), której działanie wspomaga jako instytucja rządowa KNF (komisja nadzoru finansowego)