Odpowiedzi

2009-09-23T18:47:48+02:00
Działalność lądolodu na obszarze Polski doprowadziła do powstania różnego rodzaju materiałów skalnych. Rozróżnia się m.in. piaski, żwiry i gliny. Tworzyły one charakterystyczne formy krajobrazu polodowcowego. Tereny ostatniego zlodowacenia są charakterystyczne dla pojezierzy, (ukształtowanie tego terenu nazywa się młodoglacjalnym) skąd na południe przeważają tereny nizinne. Brakuje w nich form polodowcowych, których przyczyną jest denudacja. Moreny czołowe zostały zrównane, a zagłębienia wypełniły się osadami i znikły. Rzeźba na nizinach jest nazywana, dlatego staroglacjalną.
20 4 20