Układy Równań zadanie ( wyniki mają wyjść; Gumka 0,60zł, spinka 0,40 zł)

Ola za 4 gumki do włosów i 6 spinek zapłaciła 4,80 zł. Monika kupiła w tym samym sklepie jedną gumke i 10 spinek i zapłaciła 4,60 zł.Jaka była cena jednej gumki, a jaka jednej spinki.

2

Odpowiedzi

2010-01-10T16:37:51+01:00
Oznaczmy zwyczajowo:
x - gumki
y - spinki

4x+6y=4,80
x+10y=4,60

weźmy na to metodę przeciwnych współczynników:

4x+6y=4,80 |:2
x+10y=4,60 |(-2)

2x+3y=2,40
-2x-20y=-9,20
-17y=-6,80 /:(-17)
y=0,40

teraz podstawiamy pod któreś równanie i wyliczamy cenę gumki:
x+10y=4,60
x+10*(0,40)=4,60
x+4=4,60
x=0,60

cena gumki 0,60zł
cena spinki 0,40gr
2010-01-10T16:41:43+01:00
G - cena 1 gumki
s - cena 1 spinki

/4g + 6s = 4,80
\1g + 10s = 4,60

/4g + 6s = 4,80
\1g = 4,60 - 10s

/4*(4,60 - 10s) + 6s = 4,80
\1g = 4,60 - 10s

/18,40 - 34s = 4,80
\1g = 4,60 - 10s

/18,40 - 4,80 = 34s
\1g = 4,60 - 10s

/13,6 = 34s
\1g = 4,60 - 10s

/1s = 13,6 ÷ 34
\1g = 4,60 - 10s

/1s = 0,4
\1g = 4,60 - (10 * 0,4)

/1s = 0,4
\1g = 4,60 - 4

/1s = 0,4
\1g = 0,6


Spr.:
Ola: 4 * 0,6 + 6 * 0,4 = 2,4 + 2,4 = 4,80
Monika: 0,6 + 10 * 0,4 = 0,6 + 4 = 4,6:)
1 5 1