Oblicz jaką objętość wody należy dodać do 300g 20% wodnego roztworu soli kuchennej, aby otrzymac 3 % roztwór soli (Gęstość wody wynosi 1 gram na cm sześcienny) .. (ale jak możecie to podajcie dane, szukane i obliczenia według proporcji(czyli :
mr - 100%
ms - Cp ) i według tego obliczenia ..)
POTRZEBUJE SZYBKIEJ ODPOWIEDZI NA JUTRO !!

2

Odpowiedzi

2009-09-23T19:49:20+02:00
Obliczam jakie proporcje składników masz w 200\% roztworze ze wzoru:
c% = m substancji / m roztworu * 100%
20%=m soli / 300g * 100%
6000 = 100 m soli
m soli = 60g

wiemy, że soli mamy 60 g.Przez x oznaczamy ilość dolanej wody i podstawiamy do wzoru:
3% = 60 / 300 + x * 100%
900 + 3 x = 6000
3x = 5100
x = 1700g


Z wzoru na gęstość wiemy jak otrzymać objętość:
g = m / v | * v
gv = m | :g
v = m / g
v = 1700g / 1 g/cm3
v = 1700 cm3


Odp. Objętość wody, którą musimy dolać wynosi 1700 cm3
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-23T22:44:23+02:00
Mr₁=300g
Cp₁=20%
Cp₂=3%
VH₂O=?
dH₂O=1g/cm³

liczymy masę substancji:
Cp=ms/mr×100% →ms=cp×mr/100%→ms=20×300/100→ms=60g
liczymy masę roztworu 2:
Cp=ms/mr×100%→mr=ms×100%/Cp→mr=60×100/3→mr=2000g
liczymy masę dodanej wody:
m=mr₂-mr₁→m=2000-300→m=1700g
liczymy objętość
d=m/V→V=m/d→V=1700/1→m=1700cm³
Należy dodać 1700cm³wody
38 3 38