Odpowiedzi

2009-04-04T22:22:49+02:00
V₀=72km/h=20m/s
a=0.5m/s²
s-droga hamowania

s=v₀t - at²/2
v=at => t=v/a
s= v²/a - av²/2a²
s= v²/a - v²/2a
s=v²/2a
s=20² /2*0.5
s= 400m