Odpowiedzi

2010-01-10T17:04:39+01:00
Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego wyraża się wzorem
F = Gm₁m₂ / r²
Przed zmianą mas i odległości siła ma wartość
F = Gm₁m₂ / r²
po zmianie
F₁ = G3m₁3m₂ / ((1/3)r)²
F₁ = 9 Gm₁×m₂/(1/9) r²

F₁ = 9×9Gm₁m₂ / r²
F₁ = 81 (Gm₁m₂ / r²)
zauważ, że to co w nawiasie to siła F
czyli
F₁ = 81F
Siła zwiększy się 81 razy