Jak należy postąpić, jeśli jest się świadkiem agresji w szkole? Napisz przemówienie na temat, które wygłosisz przed koleżankami i kolegami w klasie. W swoim wystąpieniu możesz wykorzystać zaproponowane zwroty i wyrażenia:
Zwykłe tchórzostwo, kończyć się nieszczęściem, chować głowę w piasek, przechodzić obojętnie wobec zła, niereagowanie na zło, poczucie bezpieczeństwa, akceptowanie zła.

DAM NAJ !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:08:30+01:00
Chciałabym poruszyć ważny temat dotyczący agresji w szkole. Każdego dnia, gdy idziemy szkolnym korytarzem możemy spotkać starszych uczniów znęcających się nad młodszym. Do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej, są one coraz bardziej brutalne. Stanowi to duży problem. Ktoś może zapytać "Jak można temu zaradzić?". Dotychczas w szkole stosuje się monitoring, na korytarzach chodzą nauczyciele. Jednak to nie wystarcza. Zastraszani uczniowie boją się iść do pedagoga szkolnego. Kiedy będziemy światkiem agresji wśród kolegów nie bądźmy obojętni, bo równie dobrze taki sam los może spotkać i nas. Najlepiej udać się z pokrzywdzonym do nauczyciela i wszystko opowiedzieć. Jeśli szybko nie zadziałamy, może zakończyć się to tragedią.
15 4 15