Proszę o przetłumaczenie listu na język angielski:
Piszę w sprawie wakacji w państwa hotelu. O państa ofercie dowiedziałam się od koleżanki która ostatnie wakacje spędzała u państwa. Razem z moją rodziną liczącą 5 osób chciałabym spędzić dwa tygodnie urlopu w państwa hotelu. Interesuje mnie termin na początku lipca. Czy będzie to możliwe?
Chcielibyśmy 3 pokoje. W każdym ma być osobna łazienka. Chcielibyśmy aby pokoje miały klimatyzacje, wygone łóżka oraz barek z napojami. Jakie atrakcje oferuje państwa hotel?
Czy organizujecie państwo jeszcze jakieś inne wycieczki? Interesuje mnie w jakich godzinach otwarta jest hotelowa restauracja.
Ile kosztowałby u państwa dwutygodniowy pobyt mojej rodziny? I jakie są koszty wyżywienia?
Czekam na odpowiedz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:58:52+01:00
I write on a state holiday in a hotel. The offer now confirmed learned from colleagues that the last holiday she spent in the state. Together with my family numbering 5 persons, I would like to spend two weeks vacation in your hotel. I am interested in the period in early July. Will it be possible?
We would like to 3 rooms. Each will be a separate bathroom. We would like to make rooms have air-conditioning, comfortable beds and a mini bar with drinks. What are the attractions the hotel offers a state?
Is there a there any other trips? I'm interested in what hours open restaurant.
How much would cost a two-week stay in the country my family? And what are the cost of food?