Napisz algorytm w Pascalu, który za pomocą funkcji odgadnie 4-literowe hasło składające się tylko z dużych liter.
Program ma tworzyć ciągi 4-literowe zaczynając od AAAA, potem AAAB,...,ZZZZ. Jeśli hasła będzie np.: ABCD to przeszukiwanie będzie przebiegało następująco AAAA , AAAB, AAAC, AAAD i tu przechodzi do następnej litery: AABD,...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:18:44+01:00
Program haselko;
uses crt;
var
haslo:string;

function odgadnij(s:string):string;
label koniec;
var
i,j,k,l:char;
pass:string;
begin
for i:='A' to 'Z' do
for j:='A' to 'Z' do
for k:='A' to 'Z' do
for l:='A' to 'Z' do
begin
pass:=(i+j+k+l);
Writeln(pass); { USUN TO JEZELI NIE CHCESZ ZEBY WYPISYWALO KOLEJNE KOMBINACJE }
if pass = s then goto koniec;
end;
koniec:
Writeln;
Write('Haslo to: ');
textcolor(lightgreen);
Write(pass);
end;

begin
clrscr;
haslo:='ZADG'; { TU PRZYPISUJESZ JAKIES HASLO DO ZMIENNEJ }
odgadnij(haslo);
readkey;
end.