Odpowiedzi

2010-01-10T17:13:25+01:00
Zmiany barw wskaźników pod wpływem wodorotlenków:
- fenoloftaleina z bezbarwnej na malinową
- oranż metylowy z pomarańczowej na żółtą
- papierek uniwersalny z żółtej na niebieski.

Wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, nazywamy zasadami.
Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek może być zasadą!
Zasady należą do elektrolitów - przewodzą prąd elektryczny.
W roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenowe.

Wzory i nazwy niektórych wodorotlenków

Na OH - wodorotlenek sodu
KOH - wodorotlenek potasu
Ca (OH)2 - wodorotlenek wapnia
Mg (OH)2- wodorotlenek magnezu
Cu (OH)2 - wodorotlenek miedzi (II)
Al(OH)3 - wodorotlenek glinu
Zn (OH)2 - wodorotlenek cynku
Fe (OH)2 - wodorotlenek żelaza (II)
Fe (OH)3 - wodorotlenek żelaza (III)
Ba (OH)2 - wodorotlenek baru

OTRZYMYWANIE WODOROTLENKÓW

1. W reakcji aktywnych metali z wodą (aktywnymi metalami są metale I grupy i część metali II grupy układu okresowego, które reagują z wodą z wydzieleniem wodoru), np.:
2 Na + 2H2O --> 2Na OH + H2
Ca + 2H2O --> Ca(OH)2 + H2

2. Reakcja odpowiedniego tlenku metalu z wodą (tak otrzymuje się wodorotlenki litowców i berylowców), np.:
Na2O + H2O --> 2 Na OH
CaO + H2O --> Ca(OH)2

3. Wodorotleniki nierozpuszczalne w wodzie, otrzymuje się w reakcji mocnej zasady i soli danego metalu - wytrąca się osad odpowiedniego wodorotlenku, np.:
Fe Cl3 + 3 Na OH ---> Fe(OH)3 + 3 Na Cl
Cu SO4 + 2 Na OH ---> Cu(OH)2 + Na2SO4

WŁAŚCIWOŚCI WODOROTLENKÓW

Wodorotlenki są w większości ciałami stałymi.
Wodorotlenki litowców i berylowców (za wyjątkiem Be(OH)2 i Mg(OH)2), są rozpuszczalne w wodzie i te należą do mocnych elektrolitów. Pozostałe wodorotlenki są słabymi elektrolitami.
Wodorotlenki są z reguły substancjami aktywnymi chemicznie.
Najbardziej charakterystyczną reakcją dla wodorotlenków jest reakcja z kwasami, w wyniku której tworzą się sole. Reakcja ta nazywana jest reakcją zobojętniania, np.
Na OH + HCl ---> Na Cl + H2O
1 5 1