Odpowiedzi

2010-01-10T18:19:41+01:00
Współcześnie wyodrębnia się 3 podstawowe ustroje polityczne:
-demokrację
-autorytaryzm
-totalitaryzm.

W państwach demokratycznych społeczeństwo posiada liczne prawa i wolności. Natomiast władze krajów autorytarnych ograniczają swobody obywateli i nie dopuszczają do ich realnego udziału w rządach.
W totalitaryźmie prawa mieszkańców są jeszcze mniejsze, a państwo kontroluje wszystkie dziedziny życia. W ustroju tym nie istnieje wolnoś słowa, a środki masowego przekazu całkowicie podlagają rządzącym.

Czyli tak w skrócie: :)
DEMOKRACJA:
- duży wpływ obywateli na wybór osób będących u władzy
- pluralizm życia politycznego
- wolnoś słowa
AUTORYTARYZM:
- władza oparta na autorytecie jednostki
- dopuszczalne funkcjonowanie różnych partii współdziałających z władzą
- walka z opozycją i wszelkimi przejawami oporu obywateli
TOTALITARYZM:
- całkowita kontrola państwa nad obywatelem
- kult jednostki
- walka z opozycją
- wszechobecna cenzura


mam nadzieję, że pomogłam :) licze na naj pzdr ;*