Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T17:51:34+01:00
XVII w., był dla Rzeczpospolitej czasem wielkich wojen. Przeciwko nam były: Rosja, Szwecja, Kozacy. Po tym okresie Polska była krajem zupełnie wyniszczonym. Pod koniec XVII wieku na tron Polski wybrany został król saski August II, którego celem było skorzystanie z możliwości, jakie daje połączenie naszego kraju poprzez unię z Saksonią. Te wydarzenia wskazują, że już wówczas rola Polski na arenie międzynarodowej wyraźnie słabła.


i jeszcze takie pojedyncze. :
( nie koniecznie związane z XVII w . , ale może się przyda)

- słabość militarna
- wyniszczenie licznymi wojnami
- kryzys systemu władzy
- fatalna administracja
- słabość gospodarcza
- niezadowolenie i negatywne cechy związane z wolną elekcją
- położenie geograficzne [centrum Europy, między trzema wielkimi mocarstwami]
- brak reform
- zachłanność szlachty
- wzmocnienie roli magnaterii, na rzecz innych stanów
- wstrzymanie rozwoju oświaty.
- niesłuszne decyzje władców i innych wysoko postawionych urzędników
- zaniedbania polityki
- podzielenie państwa już przed rozbiorami [ Rzeczpospolita nie była już jednolita ]
- manipulacja magnaterii
- wolna elekcja (obce dynastie bez problemu mogły wkroczyć na terytorium Polski)
- Sasi na naszym terytorium ( August II Sas zezwalał innym krajom na prowadzenie walk na terytorium Polski )
- utracenie wiary w możliwość podniesienie się z ciężkiej sytuacji
- miłość Stanisława Augusta Poniatowskiego do carycy Katarzyny II ( przez tą nieodwzajemnioną, niedojrzałą miłość podpisał sejm rozbiorowy wiedząc, że państwa ościenne czyli rozbiorcy zagarną części terenów państwa