Odpowiedzi

2010-01-10T17:41:26+01:00
NOWY TESTAMENT

 Ewangelie:
 Ewangelia św. Mateusza
 Ewangelia św. Marka
 Ewangelia św. Łukasza
 Ewangelia św. Jana


 Dzieje Apostolskie


 Listy:
 List do Rzymian
 Pierwszy list do Koryntian
 Drugi list do Koryntian
 List do Galatów
cztery Listy więzienne:
 List do Efezjan
 List do Filipian
 List do Kolosa
 List do Filomena
trzy Listy pasterskie
 Pierwszy list do Tymoteusza
 Drugi list do Tymoteusza
 List do Tytusa
oraz dwa Listy napisane najprawdopodobniej jako najwcześniejsze Listy Pawła, w których zajmuje się on szczególnie kwestią powrotu Jezusa
 Pierwszy list do Tesaloniczan
 Drugi list do Tesaloniczan
Za listy "więzienne" św. Pawła uważa się te listy, które prawdopodobnie zostały napisane podczas pobytu Apostoła w więzieniu.
Część Listów – obejmująca:
 List do Hebrajczyków
 List św. Jakuba apostoła
 Pierwszy list św. Piotra apostoła
 Drugi list św. Piotra apostoła
 Pierwszy list św. Jana apostoła
 Drugi i trzeci list św. Jana apostoła
 List św. Judy apostoła


 Apokalipsa

2010-01-10T17:44:48+01:00
Dzieli sie na:
-Ewangelie
-Marka
-Mateusza
-Jana
-Łukasza
-Dzieje Apostolskie - opisuja okolo 30 lat kosciola od Wniebowstapienia
-Apokalipsa Św Jana
-Listy:
-List do Rzymian
-1 List do Koryntian
-2 List do Koryntian
-List do Galatów/List do Galacjan
-List do Efezjan
-List do Filipian
-List do Kolosan
-1 List do Tesaloniczan
-2 List do Tesaloniczan
-1 List do Tymoteusza
-2 List do Tymoteusza
-List do Tytusa
-List do Filemona
-List do Hebrajczyków/List do Żydów
-List Jakuba
-1 List Piotra
-2 List Piotra
-1 List Jana
-2 List Jana
-3 List Jana
-List Judy
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T18:02:41+01:00
Księgi Nowego testamentu zostały napisane po narodzeniu Pana Jezusa i zawierają Jego Boską naukę. Są napisane po grecku. Ewangelię św. Mateusza napisaną po aramejsku posiadamy w tłumaczeniu greckim, które zostało dokonane jeszcze za czasów apostolskich. Do Nowego Testamentu należą następujące księgi:
o Cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
o Dzieje Apostolskie- napisane przez św. Łukasza są dalszym ciągiem trzeciej Ewangelii i opisują nam życie i działalność apostołów, przede wszystkim św. Piotra i Pawła.
o 14 listów św. Pawła- pisane do gmin chrześcijańskich (do Rzymian, I i II do Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolossan, I i II do Tessaloniczan, Hebrajczyków) lub tez do współpracowników (do I i II do Tymoteusza i Tytusa) i osób prywatnych ( do Filemona).
o 7 listów katolickich, czyli powszechnych- napisane przez innych apostołów i skierowane do całego Kościoła (2 listy św. Piotra, 3 listy św. Jana, 1 list św. Judy Tadeusza)
o Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana- księga prorocza Nowego Testamentu. Zawiera opis widzeń dotyczących przyszłych losów Kościoła, jakie św. Jan miał w czasie swego wygnania a wyspie Patos.