Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:38:04+01:00
Zeby policzyc Cp - stezenie procentowe potrzebna
jest ms (masa substancji) i mr ( masa roztworu). 1dm3 wody w
temperaturze 0 stopni C waży 1kg, bo gęstość wody w tej temp. jest
jednostkowa. dlatego mrozp (masa rozpuszczalnika) = 1kg=1000g.
potrzebbna tylko masa substancji. Masa molowa amoniaku to 17g/mol. W
tych warunkocha mol gazu zajmuje obljętość 22,4dm3, a więc obliczamy,
że 1176dm3 amoniaku to jest n(NH3)=1176/22,4=52,5 mola. Skoro mamy
52,5 mola amoniaku, a każdy mol waży 17g to mamy masę
ms=52,5*17g=892,5g.
Podsumowujac, mamy ms= 892,5g i mrozp=1000g. Masa roztworu to jest
suma mr+mrozp+ms czyli mr=1892,5g. Ostatecznie wyliczamy
Cp=(ms/mr)*100%=47,15%