Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T17:56:28+01:00
Bitwy:
wojny polsko rosyjskie:
bitwa pod Kłuszynem 1610r Stanisław Żołkiewski - zwycięstwo
bitwa pod Cudnowem 1660r Jerzy Lubomirski - zwycięstwo
wojny polsko tureckie:
bitwa pod Cecorą 1620r Stanisław Żółkiewski - klęska
bitwa pod Chocimiem(oblężenie) 1621r Jan Karol Chodkiewicz,Stanisław Lubomirski - zwycięstwo
oblężenie Kamieńca Podolskiego 1672r - klęska
bitwa pod Chocimiem 1673r - Jan Sobieski - zwycięstwo
bitwa pod Wiedniem 1683r - Jan III Sobieski - zwycięstwo
pokój w Karłowicach 1699r
wojny polsko-szwedzkie:
bitwa pod Kircholmem 1605r - Jan Karol Chodkiewicz - zwycięstwo
bitwa pod Oliwą 1627r - Arend Dickmann - zwycięstwo (bitwa morska)
bitwa pod Ujściem 1655r - klęska
obrona Jasnej Góry 1655r- Augustyn Kordecki - zwycięstwo
bitwa pod Warką 1656r - Stefan Czarniecki - zwycięstwo
bitwa pod Prostkami 1656r. - Wincenty Gosiewski - zwyciestwo
powstanie Chmielnickiego:
bitwa pod Żółtymi Wodami 1648r - Stefan Potocki - klęska
bitwa pod Korsuniem 1648r - Mikołaj Potocki - klęska
bitwa pod Piławcami 1648r - Aleksander Koniecpolski - klęska, ucieczka wojsk koronnych
obrona Zbaraża 1649r - Jeremi Wiśniowiecki - zwycięstwo
bitwa pod Beresteczkiem 1651r - Jan II Kazimierz, Jeremi Wiśniowiecki - zwycięstwo
bitwa pod Batohem 1652r - Marcin Kalinowski - klęska
angielska wojna domowa:
1645r. - bitwa pod Naseby - klęska Karola I
wojna trzydziestoletnia:
1632r. - bitwa pod Breitenfeld - Gustaw II Adolf - zwycięstwo Szwedów
1632r. - bitwa pod Lutzen - Gustaw II Adolf - zwycięstwo Szwedów-śmierć Gustawa Adolfa
Pokoje i rozejmy:
Ze Szwecją:
1635r. - pokój w Sztumskiej Wsi
1660r. - pokój w Oliwie
Z Rosją i Kozakami:
1619r. - rozejm w Dywilnie
1634r. - pokój w Polanowie
1667r. - rozejm w Andruszowie
1686r. - wieczysty pokój z Rosją tzw. pokój grzymułtowskiego
Z Turcją:
1672r. - pokój w Buczaczu
1699r. - pokój w Karłowicach
Inne daty:
1606r. - rokosz Zebrzydowskiego
1604r. - 1612r. - dymitriada
1618r.-1648r. - wojna trzydziestoletnia
1632r. - śmierć Zygmunta III Wazy
1648r. - pokój westfalski
1648r. - śmierć Władysława IV Wazy
1652r. - pierwsze liberum veto
1657r.- traktaty welawsko-bydgoskie
1665r. - rokosz Lubomirskiego
1668r. - abdykacja Jana Kazimierza
1674r. - elekcja Jana III Sobieskiego
1689r. - deklaracja praw narodu angielskiego
1696r. - śmierć Sobieskiego
Pojęcia:
liberum veto, ksenofobia, merkantylizm, husaria, sicz, rokosz, barok, heretyk, sarmatyzm
Dowódcy:
Oliver Cromwell, Ludwik XIV, Gustaw II Adolf, Karol X Gustaw, Karol I Stuart, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski, Jan Zamoyski, Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki, Bohdan Chmielnicki, Jerzy Lubomirski, Janusz Radziwiłł, Stanisław Koniecpolski, Jeremi Wiśniowiecki, Mikołaj Potocki, Marcin Kalinowski, Wincenty Gosiewski, Paweł Sapieha, Arend Dickmann

Pozdrawiam
6 4 6