Uzupełnij zdania:
1.Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ....................
2.Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ................. , ................ i ..................... .
3.Bakterie ............... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby.
4.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ............... .
Napisz prawidłowe zakończenie zdania:
Kapsyd jest:
formą przetrwalnikową bakterii,
niedojrzałą formą wirusa,
otoczką białkową wirusów,
substancją toksyczną wytwarzaną przez bakterie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:02:06+01:00
1.Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału TLENU
2.Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji PIWA , WINA i OCTU.
3.Bakterie CUDZOŻYWNE czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby.
4.Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają FOTOSYNTEZĘ.
Napisz prawidłowe zakończenie zdania:
Kapsyd jest:
OTOCZKĄ BIAŁKOWĄ WIRUSÓW
1 5 1