1.Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji chemicznych.Określ typy reakcji chemicznych.

a}tlen+.........-Tlenek Węgla {IV}
b}.............-tlen+wodór
c}żelazo+tlen-...............
d}chlorowodór-.......+........

2.Podaj nazwy substancji oznaczonych literami:A B C D

a}A+B-tlenek magnezu
b}B+C-Siarczek magnez
c}A+C-Tlenek siarki {IV}
d}C+D-Siarkowodór

3.Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak, aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru i różnych substancji.

Substraty Produkty
siarka woda
tlen amoniak
chlor chlorowodór
tlenek miedzi {II} metal
azot fosforowodór
węgiel siarkowodór
fosfor miedź+woda

4.Mając do dyspozycji;węgiel,tlen,siarkę i magnez,zaproponuj reakcje syntezy i wymiany.Napisz słownie przebieg tych reakcji chemicznych.

5.Podaj po dwa przykłady egzo- i endoenergetyczny

1

Odpowiedzi

2012-11-05T13:13:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.

 a) tlen + węgiel ---> tlenek węgla(IV) ... synteza

 b) woda ---> tlen + wodór ... analiza
 c) żelazo + tlen ---> tlenek żelaza(II) ... synteza
 d) chlorowodór ---> chlor + wodór ... analiza

2. 

a) tlen + magnez ---> tlenek magnezu
b) magnez + siarka ---> siarczek magnez
c) tlen + siarka ---> tlenek siarki(IV)

d) siarka + wodór ---> siarkowodór

3.

siarka + wodór ---> siarkowodór
tlen + wodór ---> woda
azot + wodór ---> amoniak
chlor + wodór ---> chlorowodór
tlenek miedzi(II) + wodór ---> miedź + woda
fosfor + wodór ---> fosforowodór
węgiel + wodór ---> metan

4.

Synteza:

siarka + tlen ---> tlenek siarki(IV)
magnez + tlen --->tlenek magnezu
Wymiana:

tlenek magnezu + węgiel ---> magnez + tlenek węgla(II) 

 

5.

Egzo:
 - palące sie ognisko
 - rozpuszczanie granulek NaOH w wodzie

Endo:
 - pieczenie ciasta
 - rozkład wapienia

19 4 19