Lektura - pan tadeusz .
pomóżcie mi uzupełnić:)


Jego treść zasygnalizował autor w dwóch podtytułach:
..................... ...............................

Akcja toczy się w latach ...................... i ................... . Miejscem jej jest dworek w ........................... .
Jego mieszkańcy z całą Litwą oczekują wejścia wojsk ........................................................................ .
Wątek walki narodowowyzwoleńczej splata się z takimi jak: 1)...........................................................
2)...........................................................
3)...........................................................
Główne wątki akcji wzbogacone są przez epizody, np. 1)...........................................................

2)...........................................................


Od pierwszej księgi nasze zainteresowanie budzi postać ks. Robaka. Aż do momentu spowiedzi nie wiemy, że jest to ........................................................ brat .................................................................... zakochany w ............................................... , ojciec ...................................., zabójca ........................... .


Po dokonaniu zbrodni stara się okupić swą winę. Prowadzi tajną działalność polityczną.

Jest ....................................... , przygotowuje ................................. na Litwie. Wspaniałe sceny zbiorowe:

1)........................................................ 2)................................................ charakteryzują środowiska szlacheckie. Ale epoka szlachecka kończy się. Podkreśla to poeta używając epitetu „.............................”

np. 1) .............................................. 2).......................................... 3)........................................................ .

Nowy dziedzic Tadeusz podczas uroczystości zaręczynowej dokonuje ważnego aktu ..............................

chłopów. Utwór urozmaicają wspaniałe opisy przyrody 1) .................................... 2)................................ .

Utwór nie tylko uczy i wzrusza, ale także bawi. Czytając „Pana Tadeusza” dokładnie poznajemy „kraj

.....................................................” poety. Bohaterowie lektury żegnają nas staropolskim tańcem ......................................... . Tak bogaty w treść utwór .......................................... obrazujący dzieje narodu lub jego reprezentacyjnej warstwy na tle ważnej chwili dziejowej nazywamy .............................................

II. Zakreśl poprawną odpowiedź:
Jaki element krajobrazu nie występuje w „Panu Tadeuszu”:
pola c) lasy
łąki d) góry
Zaścianek to:

mały dworek szlachecki
oficyna dla służby
tajne zgromadzenie
wieś zamieszkała przez zubożałą szlachtę

Matecznik to:
rodzaj ula
pokój w dworze należący do pani domu
tajne zgromadzenie
serce puszczy

Jacek Soplica został:
żebrakiem
księdzem
masonem
więźniem

Zajazd w „ Panu Tadeuszu” to:
karczma
spotkanie skłóconych przeciwników
pogodzenie się skłóconych przeciwników
zbrojny napad


dzieki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:55:51+01:00
Jego treść zasygnalizował autor w dwóch podtytułach:
Pan Tadeusz Ostatni zajazd na litiwe

Akcja toczy się w latach ...1811....... i ....1812............... . Miejscem jej jest dworek w .......Soplicowie.................... .
Jego mieszkańcy z całą Litwą oczekują wejścia wojsk ......Rosyjskihc..................................... .
Wątek walki narodowowyzwoleńczej splata się z takimi jak: 1)......Konstytucja 3 maja...............
2).....Powstanie Kościuszkowskie.........................
3)....Targowica......................
Główne wątki akcji wzbogacone są przez epizody, np. 1)......wątek miłosny.................

2)wątek narodowo – wyzwoleńczy (patriotyczny).


Od pierwszej księgi nasze zainteresowanie budzi postać ks. Robaka. Aż do momentu spowiedzi nie wiemy, że jest to .....Jacek Soplica............... brat ......Stolnika..................................... zakochany w .....Ewie................ , ojciec ......Tadeusza........, zabójca ....Sędziego....... .


Po dokonaniu zbrodni stara się okupić swą winę. Prowadzi tajną działalność polityczną.

Jest ....Mnichem............ , przygotowuje ................................. na Litwie. Wspaniałe sceny zbiorowe:

1).........Uczata u sędziego...................... 2)......Koncert Jankiela................ charakteryzują środowiska szlacheckie. Ale epoka szlachecka kończy się. Podkreśla to poeta używając epitetu „.............................”

np. 1) .............................................. 2).......................................... 3)........................................................ .

Nowy dziedzic Tadeusz podczas uroczystości zaręczynowej dokonuje ważnego aktu ..............................

chłopów. Utwór urozmaicają wspaniałe opisy przyrody 1) ........Dwa stawy.......... 2)....Burza......... .

Utwór nie tylko uczy i wzrusza, ale także bawi. Czytając „Pana Tadeusza” dokładnie poznajemy „kraj

.....................................................” poety. Bohaterowie lektury żegnają nas staropolskim tańcem .....Polonez............. . Tak bogaty w treść utwór .......................................... obrazujący dzieje narodu lub jego reprezentacyjnej warstwy na tle ważnej chwili dziejowej nazywamy .............................................

II. Zakreśl poprawną odpowiedź:
Jaki element krajobrazu nie występuje w „Panu Tadeuszu”:
d) góry
Zaścianek to:

mały dworek szlachecki


Matecznik to:

serce puszczy

Jacek Soplica został:

księdzem


Zajazd w „ Panu Tadeuszu” to:

zbrojny napad


nie wsyzstko ale cos tam ci pomogłem :)
4 2 4